Câu lạc bộ những thành viên yêu thích du hí đến miền duyên hải Mũi Dinh Ninh Thuận

1. Câu lạc bộ Beach Party:

 
2. Câu lạc bộ Đua xe trên cát (rally):